Wandelingen - december/januari - Treek

Willem Hendrik de Beaufort kocht de buitenplaats Den Treek met omringende bossen en landerijen in 1807. Zijn kleinzoon Johannes Bernardus de Beaufort trouwde met Cornelia van Asch van Wijck. Via dit huwelijk kwam landgoed Henschoten in de familie. Deze historie heeft een grote groep nazaten samengebracht als mede-eigenaren van een uniek familielandgoed. De familieleden zien het als hun plicht en als een genoegen om dit landgoed als bron van natuur- en cultuurhistorische waarden in stand te houden en waar mogelijk in betere staat aan de volgende generaties door te geven. Het uitgestrekte gebied met bossen, natuur, landbouw en heide beslaat bijna 2200 hectaren en grenst aan vijf gemeenten: Amersfoort, Leusden, Woudenberg, Utrechtse Heuvelrug en Zeist. Ik woon er vlakbij, en liep er meermaals deze winter.