Inspiratie - beeldende kunst

Beeldende kunst is de kunstvorm waarbij de afbeelding, het visuele, voorop staat. De afbeelding wordt gerealiseerd in de vorm van een kunstobject. Dat object kan verschillende vormen aannemen, bijvoorbeeld een schilderij, of een beeldhouwwerk. 

Mijn fascinatie voor beeldende kunst is begonnen bij Rodin en Camille Claudel. Door vele museumbezoeken zijn daar talloze namen bijgekomen. Vooral als mensen het onderwerp zijn heeft deze kunstvorm voor mij een enorme zeggingskracht. Ik zie mensen met relaties, verlangens, emoties. Ik bedenk een verleden en een heden. Soms komen er zinnen in me op, of muziek. De beelden worden personages in een verhaal wat zich in mijn hoofd vormt maar het papier niet haalt.