Wandelingen - februari/maart

In de maanden februari en maart maakte ik een aantal wandelingen door verschillende herfstbossen.
Hieronder de foto's.

Zonnestraal

Zonnestraal, bij Hilversum, werd ontworpen door Jan Duiker en Bernard Bijvoet in 1926, en wordt internationaal beschouwd als één van de hoogtepunten van de architectuur van de twintigste eeuw. Het was de sociaal bewogen vakbondsleider Jan van Zutphen – ‘Ome Jan’ in de volksmond – die besloot om de koperen stelen die als restproduct overbleven in het diamantbewerkingsproces in te zamelen en te verkopen ten behoeve van diamantbewerkers met tuberculose. Zo werd de Stichting Diamantbewerkers Koperen Stelen Fonds (KSF) opgericht. Uit Jan’s initiatief is uiteindelijk in 1928 arbeids- en nazorgkolonie Zonnestraal voortgekomen. 

De genezing binnen het complex werd aangevuld met verdere genezing en voorbereiding op de terugkeer naar de maatschappij met bezigheden in het omringende landschap. Arbeid op het land fungeerde als medicijn. Zonnestraal nam patiënten op ongeacht hun afkomst en politieke- of religieuze overtuiging en uit heel Nederland. Dat was in die tijd, de jaren van de verzuiling, uniek. De plannen voor arbeids- en nazorgkolonie Zonnestraal kunnen worden gezien als een gebouwd manifest voor maatschappelijke solidariteit en collectieve hoop.

Zonnestraal werd een beroemd sanatorium voor tuberculose patiënten. De patiënten verbleven er vanaf eind 1920 tot medio 1950. Ze bleven minstens een jaar op Zonnestraal. In het hoofdgebouw bevonden zich de onderzoeks- en operatieruimten, en de eetzaal. In de paviljoens waren de vleugels met individuele patiëntenkamers en er was een conversatiezaal. Vanuit de kamers kon het bed op het balkon worden gereden zodat de patiënt in de open lucht en in de zon lag. Er zijn plannen om een kamer helemaal te herstellen zoals die was ten tijde van het sanatorium om te fungeren als Museumkamer. In de gebouwen zijn nu bedrijven gevestigd.


NS-wandeling Landgoed Groeneveld

Een wandeling van station Baarn naar station Hilversum Sportpark. Vanwege een mindere conditie heb ik de wandeling afgebroken aan de rand van Hilversum. De wandeling voert door de bossen rondom kasteel Groeneveld. Het kasteel is een 18e-eeuwse buitenplaats en één van de mooiste voorbeelden van een buitenhuis uit die tijd.


Wandelroute Peppelerboom

Deze wandelroute leidt door het Speulderbos op de Veluwe. Een afwisselende route door bos, langs weides en heide. Het is prachtig weer, Dinnetje en ik hebben echt een vakantiegevoel.


De Nieuwe Driemanspolder 

Dit recreatiegebied bij Zoetermeer is geopend in 2020 en nog volop in ontwikkeling. De polder vangt bij extreme regenval het overtallige water uit de omgeving op. De Driemanspolder is vernoemd naar de driekoppige directie die deze polder vanaf 1668 droogmaalden. Dit vanwege de slechte staat van het verturfde land, het ontstaan van meren en het gevaar voor omliggende dijken en wegen. Zij wilden vruchtbare landbouwgrond creëren in het gebied. De ‘Nieuwe’ Driemanspolder ontstond in 1976, toen de Grote Polder en de Driemanspolder samen werden gevoegd. Het gebied ligt tussen de gemeenten Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en Den Haag. Geen bossen, waar ik meestal loop, maar een gezellig dagje vogels kijken met mijn zussie.

grutto

fuut

grote Canadese gans

aalscholver

geoorde fuut

grauwe gans


In al zijn eenvoud ook al zo mooi met al die lijnen en kleuren. Dat is wel echt de verdienste van zulke middagen, dat je oog krijgt voor dingen waar je normaal gesproken niet naar kijkt. Dat je de schoonheid gaat zien in het gewone alledaagse.