Het Depot

Met Dinnetje breng ik de dag door in Wageningen. Ik heb gelezen over beeldengalerij Het Depot en dat gaan we vandaag bezoeken. Eerst nog even langs Hotel de Wereld, waar in mei 1945 de vredesonderhandelingen plaatsvonden. Op 5 mei ging de capitulatie in. Gisteren brandde hier nog het bevrijdingsvuur en werden de bevrijders, veteranen en geallieerden geëerd met een defilé. Vandaag is de rust weergekeerd. We lopen ook nog langs een Israëlische begraafplaats, midden in een woonwijk. De tekst op de grafsteen luidt:
Een roos heeft zij geleefd
zoo lang als rozen leven
een morgenstond

En dan Het Depot. Het museum is gevestigd op drie locaties, met elkaar verbonden door de Arboreta De Dreijen en Hinkeloord. Ook deze arboreta horen bij Het Depot. Het geheel wordt bekostigd door de Stichting Utopa van filantroop Loek Dijkman. In 1988 bracht hij zijn bezit, inclusief zijn ondernemingen, onder bij deze stichting. De gedachte hierbij is dat de onderneming haar 'overwinst' niet aan aandeelhouders uitkeert maar aan haar omgeving waaraan zij haar bestaansrecht ontleent. De winst wordt aangewend voor algemeen nut.

Het museum heeft zowel permanente als tijdelijke tentoonstellingen over hedendaagse beeldhouwkunst. In de collectie staat de mens centraal. Aanraken van de beelden is toegestaan en de toegang is gratis. Het Depot omschrijft zichzelf nadrukkelijk niet als museum, maar als 'beeldengalerij'. 

De hoofdvestiging is gevestigd in het voormalige botanische onderzoekscomplex van de universiteit. Het naastgelegen Arboretum was als het ware de bibliotheek in houtvorm. Toen de universiteit zich terugtrok uit het gebouw zou het tegen de vlakte gaan. Gelukkig heeft het gebouw na een renovatie deze bestemming gekregen.

Novello Finotti - Anatomico che cammina 

boven: Jeroen Meijs - Big Bang / onder: Jeroen Meijs - Ancient Dreams

Het Depot vroeg 13 kunstenaars om elk een beeld uit de collectie te kiezen die hen fascineerde. Ze kregen de opdracht te wijzen op bijzondere details. De details werden vervolgens gefotografeerd door Sifra Kock. Deze foto's worden onder de titel Met andere ogen getoond in een deel van het museum. Linksboven het gefotografeerde detail van het werk Doors of perception van Gerrit Offringa. 

Dominique Rayou - Miam! (linksboven) / Kiss spring (linksonder) / Impermanence (rechts)

Vergankelijkheid en het ongrijpbare van de tijd zijn voor Dominique Rayou belangrijke en terugkerende thema's in zijn werk. De kersen hebben ook nog een mond waarmee ze elkaar willen kussen. 

Gerhard Lentink - Opus 5: Sebastiaan-Martyr

Sebastianus, een Romeinse legionair werd in 288 vanwege zijn bekering tot het Christendom ter dood veroordeeld en door zijn eigen boogschutters met pijlen doorzeefd. Lentink wil met het beeld de dualiteit van schoonheid en pijn zo expliciet mogelijk tonen. 

Eveline van Duyl - Tors Cécile

De kunstenares werkt als fotografe en maakt sculpturen. Voor haar ruimtelijke werk kiest Van Duyl uiteenlopende materialen, zowel vergankelijk als onvergankelijk. Spuitwerk van suiker, gips, grote schelpen en nep-nagels worden op een uitnodigende manier geïntegreerd in haar torsen. 

Gerhard Lentink - Opus 37: Sappho

Ode aan de Griekse dichteres Sappho die op het eiland Lesbos woonde. Van haar oeuvre is slechts één compleet gedicht bewaard gebleven. In haar gewaad is een fragment van een liefdesgedicht van haar verwerkt. Hierin bezingt ze haar verlangen naar een onbereikbare liefde.

George Belzer - De vruchtbare keuken

Het was Belzers droom om een vruchtbare keuken te maken. Voor dit werk heeft hij dan ook een groot aantal beelden gebruikt. In al het keukengerei zijn lijven en organen te ontdekken die met vruchtbaarheid te maken hebben. Hier is een leuke film te zien waarin hij vertelt over het maakproces.  

Andreas Hetfeld - Levensboom

boven: Natasja Bennink - Om te koesteren /
onder: Eppe de Haan - Unitas in Diversitate

Met dit beeld wil Eppe de Haan vooral de eenheid tussen twee verschillende mensen aanduiden. De twee verschillen versmelten tot een andere grotere eenheid. De eenheid is groter dan de som der delen. In dit beeld omhelst een manfiguur rouwend en smartelijk zijn geliefde voor het laatst. Het is een grafbeeld waarbij het begrip Unitas in Diversitate suggereert dat de eenheid die er was, eeuwig is. 

Gerhard Lentink - Opus 34: Zwei Seelen ach

De titel verwijst naar de zinsnede Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust uit het toneelstuk Faust van Goethe. Hierin verhaalt Faust van de innerlijke tweespalt tussen zijn lichamelijke en geestelijke verlangens, tussen zijn aardse en hemelse ambities en van zijn aarzeling tussen de ratio en het irrationele. 

Gerrit Offringa - Alba

In zijn beelden wordt het menselijk lichaam vaak onder het mes gelegd, alsof het een anatomisch onderzoek betreft, een splijting, een vivisectie of een lijkschouwing. Hij heeft een voorkeur voor de foetale houding, het ineenkrimpen van het embryo, dezelfde houding die vaak ook terugkeert op het moment van het sterven.

Marti de Greef - Multiplaymate

Zijn beelden ontstaan niet uit inspiratie of schetsen maar rechtstreeks uit zijn handen. Daar komen vormen uit voort waar hij op door kan gaan met modelleren tot de dynamiek van het menselijk lichaam wordt bereikt. Na veel kleistudies blijft enkel een model over wat de juiste spanning en aantrekkingskracht heeft.

Monique Sleegers - In de schaduw van

Een tweestrijd tussen lichaam en geest is het centrale thema in haar werk. Kenmerkend voor haar werk is dat ze deze tweeslacht zichtbaar maakt in een combinatie van ruimtelijke lichaamsvormen en tweedimensionale ‘schaduwen’. Daarbij representeert het ruimtelijke beeld alles wat tastbaar is en de tweedimensionale vorm een herinnering, of dat wat is geweest. Prachtig hoe een deel van het lichaam door het zo te isoleren een nieuwe eigen vorm aanneemt.

links- en rechtsboven: Novello Finotti - Rifarsi / linksonder: George Belzer - Hemdje / rechtsonder: George Belzer - Corset

Rifarsi betekent herstellen, of opnieuw maken. Hij brengt menselijke en dierlijke elementen samen. In dit beeld krijgt het pantser van de schildpad vrouwelijke, zachte rondingen. Daar waar een schildpad zijn gekromde poten laat zien, heeft Finotti menselijke voeten geplaatst.     

Jeroen Meijs - Torso

Geboorte is een terugkerend thema van Meijs. In Torso heeft hij moeder en kind op een opvallende manier verenigd. Het beeld lijkt te vertellen dat de fysieke band tussen moeder en kind nooit geheel verbroken kan worden.  

 

 

rechtsboven: Gerhard Lentink - Opus 22: Immer leiser wird mein Schlummer
rechtsonder: Lia van Vugt - portret Loek Dijkman

In een klein deel van het museum, op de begane grond, staan wat werken die gemaakt zijn van materiaal gevonden in de natuur. Daarbij staan ook bovenstaande gedichten. 

We lopen naar de voormalige bibliotheek, nu gebouw De Peppel (links op de foto). Hierin is vanaf maart 2022 een permanente tentoonstelling te zien met het werk van Emile van der Kruk. 

Hij werkt hoofdzakelijk met hout. Dit heeft te maken met het feit dat het een levend materiaal is. Zijn voorkeur gaat meestal uit naar populier. Aan hout kan je afzien hoe het is gegroeid en dat is wat Van der Kruk fascineert. Hij werkt de ontstaanssporen om die reden dan ook niet weg. Ze blijven vrijwel altijd zichtbaar, wat een sober effect tot gevolg heeft. Hij creëert zijn vormen uit het hout door een kettingzaag te gebruiken. Hij werkt het oppervlak van het materiaal behalve met verf verder niet af, daardoor krijgt de vorm een conceptueel karakter.

boven: Carmen was nog vrij intact
onder: Pubertijd

boven: De gastvrijheid
onder: Twee vriendinnen

  • De kus

boven: Leda
rechts: Zwanen kruislings vertakt

hoofd op blok student Delft

hoofd op blok vrouw Ethiopië

We lopen door het arboretum, botanische tuin De Dreijen. Een heerlijke lentetuin, vol met witte daslook en de paarse wilde hyacint. In de tuin staan ook enkele kunstwerken.  

Floris Brasser - After

Schildblad

Daslook

Schildblad

We steken de weg over en komen bij Villa Hinkeloord. In dit gebouw is Het Depot begonnen, in 2004. Het gebouw biedt ruimte aan de permanente collectie van Eja Siepman van den Berg. Zij gaat uit van bestudeerde poses. Dat kan een stap zijn of een zigzagbeweging in knieën en rug.telkens weer ontstaat het beeld eerst in gedachten, en niet vanuit een levend model. Als er al sprake was van een model, was dat kortstondig voor het maken van foto's, of een wasmodel dat pas later werd uitvergroot. Zijn definitieve gedaante krijgt het beeld pas in de detaillering van het uitvergrote wasmodel, in talloze subtiele bewerkingen van oppervlak en plastische vorm, alvorens het wasmodel uiteindelijk naar de bronsgieter gaat.

Ik vind de beelden wat te netjes, te technisch en te weinig verhalend.

In de kelder van de villa is de tijdelijke solotentoonstelling van Hans Verhoeven. In zijn werk is een palet van menselijke ontmoetingen en relaties te zien. Een wereld met invloeden van klinieken en ziekenhuizen. Momenten van vergankelijkheid, hoop en dankbaarheid.

Beeld 2016-2

Hans Verhoeven benadrukt bij dit beeld de tegenstelling tussen hoofd en lijf. 

Tweestijlige meidoorn

Huub & Adelheid Kortekaas - Ontluikend leven

We lopen nog even door een ander deel van het arboretum. Hier liggen de mensen in het gras te genieten van een vrije dag en de zon die hun blote huid streelt. Wij sluiten deze gezellige dag af met een biertje op het terras van Fletcher hotel De Wageningsche Berg, met een prachtig uitzicht over het gebied tussen Rijn en Waal.