2009 Avignon

Avignon werd tijdens een groot deel van de 14e eeuw de verblijfplaats van de pausen, tijdens hun ballingschap uit Rome. In het centrum is het Palais des Papes gebouwd, waar negen pausen hebben gewoond. Tijdens het bewind van Napoleon werd het gebruikt als kazerne en gevangenis. Nu is het een museum. 

Het oude centrum bestaat uit sfeervolle huizen, smalle straatjes en een aantal gezellige pleinen met terrassen. 

Een uitstapje naar Montfavet, ten zuidoosten van Avignon. In deze stad staat het Centre Hospitalier, waar Camille Claudel haar laatste dertig jaar doorbracht. Het voelt zo bijzonder om op de plekken te zijn waar zij ook heeft geleefd. Ook al ziet het er anders uit dan op de foto's uit die tijd en ook al kan ik niet veel bekijken op het terrein, het is immers nog steeds in gebruik als faciliteit voor de geestelijke gezondheidszorg, ik voel me toch dicht bij haar. 

Er is nog een kleine expositie van kunst door mensen die op het terrein verblijven (foto's hieronder). Jammer dat Camille daar niets meer heeft willen maken. 

Links: foto van Camille Claudel op 65-jarige leeftijd.
Ze zit hier bij de deur van haar kamer in het krankzinnigengesticht in Montfavet. Ze schreef in die tijd veel brieven, aan haar moeder, zus en broer, in het begin wanhopig, smekend om naar huis te mogen, al zou ze in de schuur moeten wonen. Ze kreeg geen reactie. Haar broer heeft haar wel een enkele keer opgezocht. 

In 2001 was er een tentoonstelling van haar werk in het Singer Museum in Laren. Fotograaf Dave Brinkman kreeg de opdracht op zoek te gaan naar de nog zichtbare sporen van Camille. Hij bezocht haar ouderlijk huis, haar laatste atelier en de twee inrichtingen waarin ze verbleef. De foto hieronder is van de gang van de inrichting in Montfavet.

Camille overleed op 19 oktober 1943 in Montfavet. Ze werd niet bijgezet in het familiegraf, ook niet toen haar broer een brief ontving dat het graf geruimd zou worden. Op de begraafplaats in Montfavet staat nog wel een steen, maar haar stoffelijke resten zijn geruimd. Bij het familiegraf is door de kinderen van haar broer een gedenksteen geplaatst. 

foto's van het oude centrum van Avignon

Excursie naar de lavendelvelden in de omgeving.